บริการของเรา

หน้าแรก / บริการของเรา

บริการของเรา
 
- บริการวางแผนการเงินและการลงทุน
  ให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล 
  ในด้านการบริหารการเงิน/ หนี้สิน, วางแผนประกันความเสี่ยง
  วางแผนเกษียณ  วางแผนภาษี  วางแผนทุนการศึกษา
  วางแผนการลงทุน  วางแผนมรดก
 
 
- บริการคอร์ส สอนการเงินและการลงทุน
  สอนการเงินและการลงทุน คอร์สออนไลน์
  และคอร์สสอน ทั้งแบบ Private / Group
 
 
- วิทยากรบรรยาย
  วิทยากรบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและ
  การลงทุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
- รับเขียนบทความ Advertorial
   Regular Article, Article with Infographic
   PR Post , Review Financial Products
 
 
หมายเหตุ  
อัตราค่าบริการ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  084 6168719
E Mail : addmoney.coach@gmail.com