บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

2 ปัจจัยหลัก..ที่มีผลต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล

27 January, 2020 Add Money

"  2 ปัจจัยหลัก..ที่มีผลต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล "
 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเรามีปัจจัยมากมายที่เราควรรู้  และหาวิธี
เพื่อวางแผนจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้  ที่อาจมีผลทำให้สถานะการเงินของเราเปลี่ยนไป
 
โดยจะแบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้
 
     
1. ปัจจัยภายนอก..ที่ควบคุมไม่ได้
 
 
ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยระดับมหภาค ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุกคน
เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจ  สงครามการค้า  การประท้วง  ปัญหาทางการเมือง  ภัยธรรมชาติ  
การติดเชื้อไวรัส หรือ โรคระบาด  ฯลฯ  ปัญหาเหล่านี้  มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราไม่มากก็น้อย
ซึ่งอาจทำให้รายได้ลดลง  ขาดรายได้  ตกงาน หรือขาดทุนในการทำธุรกิจ จากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ได้ 
 
            
 
2. ปัจจัยภายใน..ที่ควบคุมได้
 
 
ปัจจัยนี้  เป็นปัจจัยส่วนบุคคล  ที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของเรา ที่เราสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้
 
โดยปัจจัยทางบวก  ที่ทำให้สถานะการเงินของเรามีความมั่นคงและมั่งคั่ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
 
เช่น การบริหารการใช้จ่ายและหนี้สิน การมีวินัยในการออม  การวางแผนป้องกันความเสี่ยง  การลงทุนเพื่อต่อยอด ฯลฯ
 
และปัจจัยทางลบ  ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงล้มเหลวทางการเงิน  เช่น  การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  มีหนี้สินมากเกินไป  
 
ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้  รวมไปถึง  การเสี่ยงโชค การพนัน เป็นรูรั่วของเงินออมอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้
 
                   
ทั้งนี้ ปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้  สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัจจัยเหล่านั้น
คือ  การวางแผนเงินสำรองขั้นต่ำ  3 -  6  เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อรองรับหากเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
หรือปัจจัยที่เราไม่คาดคิด
 
และในส่วนปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้นั้น  ล้วนขึ้นอยู่ที่ตัวเราในการวางแผนและจัดการมัน
การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  ไม่ว่าจะเป็น การบริหารการใช้จ่าย จัดการหนี้สิน วางแผนประกัน
วางแผนออมเงินและต่อยอดด้วยการลงทุน  เพื่อสถานะทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งของเราเอง
 
 
วันนี้คุณได้วางแผนการเงิน  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านี้แล้วหรือยัง ?
 
 
 
By Thidarat  Keereeta, Finance Coach.