บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จ

18 February, 2020 T.Watson Jr

 

ถ้าคุณต้องการ
ประสบความสำเร็จ
มากขึ้นหนึ่งเท่าตัว
จงเพิ่มความล้มเหลว
เป็นสองเท่าตัว
 
Cr.T.Watson Jr