บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่

08 November, 2019 Add Money

ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่
ถ้าเราผ่านมันไปได้
เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

cr.Add Money