บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

อย่าเสียดายถ้าต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มพูน “ความฉลาด”

15 August, 2019 ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร

อย่าเสียดายถ้าต้องใช้เงิน
เพื่อเพิ่มพูน “ความฉลาด” 
เพราะการต้องจ่าย “ค่าโง่”
ทีหลังนั้น จะแพงกว่าเสมอ
 

ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร