บทความ

หน้าแรก / รายละเอียดบทความ

เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น

30 July, 2019 จอห์น โบเกิล

 

เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น

คือหนทางของคนฉลาด

ที่สำคัญมัน “ต้นทุนต่ำ”

ที่มา จอห์น โบเกิล